EkumenickýJeremiáš2,11

Jeremiáš 2:11

Či si nejaký národ zmenil bohov? — hoci to ani bohovia neboli. Môj ľud však za­menil svoju slávu za čosi, čo ne­osoží.


Verš v kontexte

10 Prej­dite os­trovy Kit­tejov a roz­hliad­nite sa, pošlite do Kédaru a skúmaj­te dô­klad­ne, všim­nite si, či sa niečo také stalo. 11 Či si nejaký národ zmenil bohov? — hoci to ani bohovia neboli. Môj ľud však za­menil svoju slávu za čosi, čo ne­osoží. 12 Žas­nite nad tým nebesá, zhroz­te sa úžas­ne — znie výrok Hos­podina.

späť na Jeremiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Či za­menil voľak­torý národ s­vojich bohov? A to ani nie sú bohovia! Ale môj ľud za­menil svoju slávu za to, čo ne­pros­peje!

Evanjelický

11 Či zmenil kedy národ bohov, hoci tí ani boh­mi nie sú? Môj ľud však svoju slávu za­menil za bôžikov, čo ne­osožia.

Ekumenický

11 Či si nejaký národ zmenil bohov? — hoci to ani bohovia neboli. Môj ľud však za­menil svoju slávu za čosi, čo ne­osoží.

Bible21

11 Vy­měnil nějaký národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vy­měnilza ne­smys­ly!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček