EkumenickýJeremiáš17,24

Jeremiáš 17:24

Ak ma budete počúvať — znie výrok Hos­podina — a v deň sobot­ného od­počin­ku nebudete vy­nášať bremená cez brány toh­to mes­ta, deň sobot­ného od­počin­ku aj za­svätíte a nebudete v ňom konať nijakú prácu,


Verš v kontexte

23 Oni však ani ne­počúvali, ani nez­bys­trili sluch, ale tvrdo­hlavo sa vzop­reli, ani ne­pos­lúch­li a ani ne­prijali výs­trahu. 24 Ak ma budete počúvať — znie výrok Hos­podina — a v deň sobot­ného od­počin­ku nebudete vy­nášať bremená cez brány toh­to mes­ta, deň sobot­ného od­počin­ku aj za­svätíte a nebudete v ňom konať nijakú prácu, 25 po­tom budú pre­chádzať bránami toh­to mes­ta kniežatá a králi, ktorí budú sedieť na Dávidovom tróne, po­vezú sa na vozoch a koňoch, králi i kniežatá, muži Jud­ska, obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude vždy obývané.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale stane sa, ak budete na­ozaj počúvať na mňa, hovorí Hos­podin, aby ste ne­vnášali bremena bránami tohoto mes­ta v sobot­ný deň a aby ste svätili sobot­ný deň, tak aby ste nekonali v ňom nijakej práce,

Evanjelický

24 Ale ak ma na­ozaj po­slúch­nete - znie výrok Hos­podinov - nebudete nosiť bremená do brán toh­to mes­ta v deň sviatočného od­počin­ku a nebudete v ňom konať nijakú prácu,

Ekumenický

24 Ak ma budete počúvať — znie výrok Hos­podina — a v deň sobot­ného od­počin­ku nebudete vy­nášať bremená cez brány toh­to mes­ta, deň sobot­ného od­počin­ku aj za­svätíte a nebudete v ňom konať nijakú prácu,

Bible21

24 Pokud mě ale oprav­du po­s­lech­nete, praví Hos­po­din, a přestanete v so­bo­tu přinášet do bran to­ho­to měs­ta nákla­dy, pokud bu­dete svě­tit so­botní den a ne­bu­dete v něm dělat žádnou práci,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček