EkumenickýJeremiáš17,11

Jeremiáš 17:11

Podob­ný jarabici, ktorá sedí na vaj­ciach, ale mladé ne­vyvedie, je ten, kto ne­spravod­livo zhŕňa bohat­stvo; v polovici svojich dní ho musí opus­tiť a na­koniec sa zbláz­ni.


Verš v kontexte

10 Ja, Hos­podin, skúmam srd­ce a skúšam ob­ličky, aby som každého od­menil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skut­kov. 11 Podob­ný jarabici, ktorá sedí na vaj­ciach, ale mladé ne­vyvedie, je ten, kto ne­spravod­livo zhŕňa bohat­stvo; v polovici svojich dní ho musí opus­tiť a na­koniec sa zbláz­ni. 12 Trón slávy, vy­výšený od počiat­ku, je mies­to našej svätyne.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

11 Jarabica šk­rečiac svolava a ne­snies­la, tak ten, kto nadobúda bohat­stva a nie na ­spraved­livý spôsob: v polo­vici jeho dní ho opus­tí, a na koniec bude z neho blázon.

Evanjelický

11 Podob­ný jarabici, ktorá znáša vaj­cia, ale ne­vysedí, je ten, čo ne­právom zís­kava bohat­stvo; musí ho opus­tiť v polo­vici života, takže na­koniec bláz­nom os­táva.

Ekumenický

11 Podob­ný jarabici, ktorá sedí na vaj­ciach, ale mladé ne­vyvedie, je ten, kto ne­spravod­livo zhŕňa bohat­stvo; v polovici svojich dní ho musí opus­tiť a na­koniec sa zbláz­ni.

Bible21

11 Jako ko­roptev sedící na vejcích, která jí nepatří, tak je ten, kdo si hro­madíne­po­ctivý zisk. Opustí je to­tiž v půl­ce živo­taa na kon­ci bude za hlupáka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček