EkumenickýJeremiáš16,16

Jeremiáš 16:16

Hľa, pošlem po mnohých rybárov — znie výrok Hos­podina —, ktorí ich vy­chytajú. Po­tom pošlem po mnohých lov­cov a tí ich po­chytajú na všet­kých vr­choch, na všet­kých kop­coch a vo všet­kých skal­ných puk­linách.


Verš v kontexte

15 ale len: Akože žije Hos­podin, ktorý vy­viedol synov Iz­raela zo sever­nej krajiny a zo všet­kých krajín, do ktorých som ich rozoh­nal, a ja ich pri­vediem späť do krajiny, ktorú som dal ich ot­com. 16 Hľa, pošlem po mnohých rybárov — znie výrok Hos­podina —, ktorí ich vy­chytajú. Po­tom pošlem po mnohých lov­cov a tí ich po­chytajú na všet­kých vr­choch, na všet­kých kop­coch a vo všet­kých skal­ných puk­linách. 17 Veď mám oči na všet­kých ich ces­tách, predo mnou sa ne­skryjú, ani ich vina nie je skrytá pred mojimi očami.

späť na Jeremiáš, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hos­podin, a vy­lovia ich, a po­tom pošlem po mnohých lov­cov, a zlapajú ich so všet­kých vr­chov a so všet­kých brehov a z roz­sad­lín skál.

Evanjelický

16 Aj­hľa, po­sielam po mnohých rybárov - znie výrok Hos­podinov - a tí ich vy­chytajú; po­tom pošlem po mnohých poľov­níkov, a tí ich vy­lovia zo všet­kých vr­chov, zo všet­kých pahor­kov aj zo skal­ných trh­lín.

Ekumenický

16 Hľa, pošlem po mnohých rybárov — znie výrok Hos­podina —, ktorí ich vy­chytajú. Po­tom pošlem po mnohých lov­cov a tí ich po­chytajú na všet­kých vr­choch, na všet­kých kop­coch a vo všet­kých skal­ných puk­linách.

Bible21

16 Hle, pošlu mno­ho rybářů, praví Hos­po­din, aby je chyta­li jako ry­by. Po­tom zas pošlu mno­ho lov­ců, aby je lovi­li po všech horách a návrších a v puklinách mezi skala­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček