EkumenickýJeremiáš15,15

Jeremiáš 15:15

Ty to vieš, Hos­podin, pamätaj na mňa a navštív ma, po­msti sa za mňa na mojich ne­priateľoch, pre svoju zhovievavosť nedaj ma uchvátiť, vedz, že pre teba znášam po­tupu.


Verš v kontexte

14 Urobím ťa ot­rokom tvojich ne­priateľov v krajine, ktorú ne­poz­náš, lebo môj hnev sa roz­pálil a blčí proti vám. 15 Ty to vieš, Hos­podin, pamätaj na mňa a navštív ma, po­msti sa za mňa na mojich ne­priateľoch, pre svoju zhovievavosť nedaj ma uchvátiť, vedz, že pre teba znášam po­tupu. 16 Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová sú mi roz­košou a radosťou srd­ca, veď sa nazývam tvojím menom, Hos­podin, Bože zá­stupov.

späť na Jeremiáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 Ty vieš, ó Hos­podine! - Roz­pomeň sa na mňa a navštív ma na tých, ktorí ma prena­sledujú! Neber ma, podľa svoj­ho zhovievania, p­reč so sveta! Vedz, že pre teba ne­siem po­hanu!

Evanjelický

15 Ty to vieš, Hos­podine; roz­pomeň sa na mňa a ujmi sa ma, po­msti sa za mňa na mojich prena­sledovateľoch a nenič ma tým, že im zhovievaš. Vedz, že pre Teba znášam po­hanenie.

Ekumenický

15 Ty to vieš, Hos­podin, pamätaj na mňa a navštív ma, po­msti sa za mňa na mojich ne­priateľoch, pre svoju zhovievavosť nedaj ma uchvátiť, vedz, že pre teba znášam po­tupu.

Bible21

15 Hos­po­di­ne, ty rozumíš, vzpomeň si na mě, ke mně přijď, pomsti se za mě­na mých pronásledovatelích! Ve své trpě­livosti mi ještě dovol žít – ­po­važ, jaké kvů­li to­bě snáším urážky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček