EkumenickýJeremiáš13,14

Jeremiáš 13:14

Rozt­lčiem ich, muža o muža, ot­cov i synov spolu — znie výrok Hos­podina. Bez ohľadu, bez zhovievavos­ti, bez ľútos­ti ich zničím.


Verš v kontexte

13 Po­vedz im: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja uvediem do opitos­ti všet­kých obyvateľov tej­to krajiny, kráľov, ktorí sedia na Dávidovom tróne, kňazov a prorokov i všet­kých obyvateľov Jeruzalema. 14 Rozt­lčiem ich, muža o muža, ot­cov i synov spolu — znie výrok Hos­podina. Bez ohľadu, bez zhovievavos­ti, bez ľútos­ti ich zničím. 15 Počúvaj­te, zbys­trite sluch, ne­vys­tatuj­te sa, pre­tože tak­to hovorí Hos­podin:

späť na Jeremiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 A poroz­rážam ich jed­ného o druhého, a to ot­cov i synov spolu, hovorí Hos­podin. Nebudem šet­riť ani nebudem ľutovať ani sa nezľutujem tak, aby som ich nez­kazil.

Evanjelický

14 A rozt­ries­kam ich jed­ného o druhého, ot­cov i synov spolu - znie výrok Hos­podinov; nezľutujem sa a ne­ušet­rím ich, ani milo­sr­den­stvo ne­prejavím, kým ich ne­zničím.

Ekumenický

14 Rozt­lčiem ich, muža o muža, ot­cov i synov spolu — znie výrok Hos­podina. Bez ohľadu, bez zhovievavos­ti, bez ľútos­ti ich zničím.

Bible21

14 Roz­tříštím je jed­ny o druhé, ro­diče i dě­ti, praví Hos­po­din. Ne­bu­du mít sou­cit ani sli­tování, ne­smi­lu­ji se, dokud je nezničím.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček