EkumenickýJeremiáš13,13

Jeremiáš 13:13

Po­vedz im: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja uvediem do opitos­ti všet­kých obyvateľov tej­to krajiny, kráľov, ktorí sedia na Dávidovom tróne, kňazov a prorokov i všet­kých obyvateľov Jeruzalema.


Verš v kontexte

12 Po­vedz im tieto slová: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Každý džbán sa na­pl­ní vínom. Nato ti po­vedia: Či ne­vieme, že každý džbán sa na­pl­ní vínom? 13 Po­vedz im: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja uvediem do opitos­ti všet­kých obyvateľov tej­to krajiny, kráľov, ktorí sedia na Dávidovom tróne, kňazov a prorokov i všet­kých obyvateľov Jeruzalema. 14 Rozt­lčiem ich, muža o muža, ot­cov i synov spolu — znie výrok Hos­podina. Bez ohľadu, bez zhovievavos­ti, bez ľútos­ti ich zničím.

späť na Jeremiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 A po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, na­pl­ním všet­kých obyvateľov tej­to zeme i kráľov, ktorí sedia Dávidovi na jeho tróne, i kňazov i prorokov i všet­kých obyvateľov Jeruzalema opilosťou.

Evanjelický

13 po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin: Aj­hľa, ja na­pl­ním opojením všet­kých obyvateľov tej­to krajiny, tak kráľov, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ako kňazov a prorokov aj všet­kých obyvateľov Jeruzalema.

Ekumenický

13 Po­vedz im: Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja uvediem do opitos­ti všet­kých obyvateľov tej­to krajiny, kráľov, ktorí sedia na Dávidovom tróne, kňazov a prorokov i všet­kých obyvateľov Jeruzalema.

Bible21

13 řekni jim – Tak praví Hos­po­din: Hle, já všech­ny obyva­te­le této země, krále sedící na Davi­dově trůnu, kněze, pro­roky i všech­ny obyva­te­le Je­ruzalé­ma, na­plním tak, že bu­dou opi­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček