EkumenickýJeremiáš12,15

Jeremiáš 12:15

Keď ich vy­trh­nem, znova sa zľutujem nad nimi a každého vrátim k jeho dedičs­tvu, každého do jeho krajiny.


Verš v kontexte

14 Tak­to hovorí Hos­podin: O všetkých zlých susedoch, ktorí siah­li na dedičs­tvo, ktoré som dal svoj­mu ľudu, Iz­raelu, vravím: Vy­trh­nem ich z ich krajiny a Júdov dom vy­trh­nem spomedzi nich. 15 Keď ich vy­trh­nem, znova sa zľutujem nad nimi a každého vrátim k jeho dedičs­tvu, každého do jeho krajiny. 16 Po­tom, až sa priučia ces­tám môj­ho ľudu a budú pri­sahať na moje meno — akože žije Hos­podin — tak ako oni na­učili môj ľud pri­sahať na Baála, vy­ras­tú upro­stred môj­ho ľudu.

späť na Jeremiáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 A stane sa po­tom, keď ich vy­plienim, že sa opät zľutujem nad nimi a na­vrátim ich každého do jeho dedičs­tva a každého do jeho zeme.

Evanjelický

15 Ale po­tom, keď ich vy­trh­nem, znova sa zľutujem nad nimi a vrátim ich, každého k jeho dedičs­tvu a každého do jeho krajiny.

Ekumenický

15 Keď ich vy­trh­nem, znova sa zľutujem nad nimi a každého vrátim k jeho dedičs­tvu, každého do jeho krajiny.

Bible21

15 Po­té, co je vy­kořením, se ale nad nimi znovu sli­tu­ji a přive­du je zpět, každého do jeho dě­dictví, každého do jeho vlasti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček