EkumenickýJeremiáš12,13

Jeremiáš 12:13

Siali pšenicu, ale žali tŕnie, na­máhali sa, ale nič nezís­kali. Vy­šli na po­smech so svojou úrodou pre planúci hnev Hos­podina.


Verš v kontexte

12 Na všet­ky holé kop­ce na púšti pri­chádzajú ničitelia, lebo Hos­podin má meč, ktorý požiera od jed­ného kon­ca zeme po druhý. Nič živé nezos­tane na po­koji. 13 Siali pšenicu, ale žali tŕnie, na­máhali sa, ale nič nezís­kali. Vy­šli na po­smech so svojou úrodou pre planúci hnev Hos­podina. 14 Tak­to hovorí Hos­podin: O všetkých zlých susedoch, ktorí siah­li na dedičs­tvo, ktoré som dal svoj­mu ľudu, Iz­raelu, vravím: Vy­trh­nem ich z ich krajiny a Júdov dom vy­trh­nem spomedzi nich.

späť na Jeremiáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 Na­sejú pšenice a budú žať tŕnie; budú pracovať do úmoru a nezískajú ničoho. - A tak sa han­bite za svoje úrody, pre páľu hnevu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

13 Pšenicu siali, ale tŕne žali, na­máhali sa bez úžit­ku. Na han­bu vy­j­dú so svojou úrodou pre prud­ký hnev Hos­podinov.

Ekumenický

13 Siali pšenicu, ale žali tŕnie, na­máhali sa, ale nič nezís­kali. Vy­šli na po­smech so svojou úrodou pre planúci hnev Hos­podina.

Bible21

13 Za­sejí pšenici a skli­dí trní, bez výsledku se bu­dou dřít. Tím, co skli­dí, bu­dou zahanbeni, až je prudkým hněvem stih­ne Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček