EkumenickýJeremiáš11,6

Jeremiáš 11:6

Po­tom mi Hos­podin po­vedal: Rozh­lás všet­ky tieto slová v judských mes­tách a na uliciach Jeruzalema. Tam po­vieš: Počúvaj­te slová tej­to zmluvy a za­chovávaj­te ich.


Verš v kontexte

5 Tak spl­ním prísahu, ktorou som sa za­viazal vašim ot­com, že im dám krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ako je to dnes. Vtedy som od­povedal: Nech sa tak stane, Hos­podin! 6 Po­tom mi Hos­podin po­vedal: Rozh­lás všet­ky tieto slová v judských mes­tách a na uliciach Jeruzalema. Tam po­vieš: Počúvaj­te slová tej­to zmluvy a za­chovávaj­te ich. 7 Veď som veľmi prí­zvukoval vašim ot­com, a to vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta, a až po ten­to deň som stále zdôrazňoval toto: Po­slúchaj­te môj hlas!

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­tom mi riekol Hos­podin: Vy­hlás všet­ky tieto slová v mes­tách Júdových a na uliciach Jeruzalema a po­vedz: Počuj­te slová tej­to sm­luvy a čiňte ich!

Evanjelický

6 Riekol mi Hos­podin: Roz­hlasuj všet­ky tieto slová po jud­ských mes­tách a po uliciach Jeruzalema: Počúvaj­te slová tej­to zmluvy a plňte ich,

Ekumenický

6 Po­tom mi Hos­podin po­vedal: Rozh­lás všet­ky tieto slová v judských mes­tách a na uliciach Jeruzalema. Tam po­vieš: Počúvaj­te slová tej­to zmluvy a za­chovávaj­te ich.

Bible21

6 Hos­po­din mi ře­kl: „Vo­lej v jud­ských měs­tech a v ulicích Je­ruzalé­ma všech­na tato slova: Po­s­lou­chej­te slova této smlou­vy a plň­te je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček