EkumenickýJeremiáš11,23

Jeremiáš 11:23

Nezos­tane z nich ani zvyšok, lebo pri­vediem nešťas­tie na ľudí v Anatóte v roku ich navštívenia.


Verš v kontexte

21 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin ľuďom v Anatóte, ktorí číhajú na môj život a pri­tom hovoria: Ne­prorokuj v mene Hos­podina a nezom­rieš našou rukou. 22 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veru, navštívim ich. Mladíci po­mrú mečom, ich synovia a dcéry zas po­mrú hladom. 23 Nezos­tane z nich ani zvyšok, lebo pri­vediem nešťas­tie na ľudí v Anatóte v roku ich navštívenia.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 A nebudú mať ostat­ku, lebo uvediem zlé na mužov Anatóta, roku ich navštívenia.

Evanjelický

23 ani len zvyšok nezos­tane z nich, keď pri­vediem po­hromu na mužov z Anatótu v ten rok, keď ich navštívim.

Ekumenický

23 Nezos­tane z nich ani zvyšok, lebo pri­vediem nešťas­tie na ľudí v Anatóte v roku ich navštívenia.

Bible21

23 V ča­se, kdy s nimi zúč­tu­ji, přive­du na muže z Ana­to­tu neštěstí a ne­přeži­je ani je­den z nich.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček