EkumenickýJeremiáš11,2

Jeremiáš 11:2

Čuj­te slová tej­to zmluvy, hovor­te ľuďom Jud­ska a obyvateľom Jeruzalema.


Verš v kontexte

1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi: 2 Čuj­te slová tej­to zmluvy, hovor­te ľuďom Jud­ska a obyvateľom Jeruzalema. 3 Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­kliaty je človek, ktorý ne­pos­lúcha slová tej­to zmluvy,

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 Počuj­te slová tej­to sm­luvy! A budete ich hovoriť mužom Júdovým a obyvateľom Jeruzalema,

Evanjelický

2 Počuj­te slová tej­to zmluvy! A ty ich po­vedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema.

Ekumenický

2 Čuj­te slová tej­to zmluvy, hovor­te ľuďom Jud­ska a obyvateľom Jeruzalema.

Bible21

2 „S­lyš­te slova této smlou­vy! Vy­řiď je jud­ským mužům a obyva­te­lům Je­ruzalé­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček