EkumenickýJeremiáš11,19

Jeremiáš 11:19

Bol som ako krot­ký baránok vedený na za­bitie, ani som ne­vedel, že stroja proti mne ú­klady: Zničme strom v jeho miaz­ge, vy­koreňme ho zo zeme živých, aby sa ne­spomínalo jeho meno.


Verš v kontexte

18 Hos­podin ma po­učil a po­chopil som to, keď mi ukázal ich výčiny. 19 Bol som ako krot­ký baránok vedený na za­bitie, ani som ne­vedel, že stroja proti mne ú­klady: Zničme strom v jeho miaz­ge, vy­koreňme ho zo zeme živých, aby sa ne­spomínalo jeho meno. 20 Hos­podin zá­stupov, ty súdiš spravod­livo a skúmaš ob­ličky i srd­ce. Kiežby som uvidel tvoju po­mstu na nich, veď tebe som po­stúpil svoj spor.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 A ja som bol sťa krot­ký baránok, vedený na za­bitie, a ne­vedel som, že proti mne vy­mýšľajú plány. Zkaz­me v­raj strom i s jeho ovocím a vy­tnime ho zo zeme živých, a nech sa ne­spomína viacej jeho meno!

Evanjelický

19 Bol som však ako krot­ký baránok, vedený na za­bitie, ani som nez­badal, že snujú proti mne ú­klady: Znivočme strom v jeho miaz­ge a vy­tnime ho zo zeme živých, nech sa už ani jeho meno ne­spomína.

Ekumenický

19 Bol som ako krot­ký baránok vedený na za­bitie, ani som ne­vedel, že stroja proti mne ú­klady: Zničme strom v jeho miaz­ge, vy­koreňme ho zo zeme živých, aby sa ne­spomínalo jeho meno.

Bible21

19 Byl jsem to­tiž důvěřivý jako beránek ve­dený na porážku, netušil jsem, jaké úkla­dy na mě chys­tají: „Po­raz­me strom i s ovo­cem, ze země živých ho vy­tně­me, ať si na jeho jméno už nikdo nevzpomene!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček