EkumenickýJeremiáš11,10

Jeremiáš 11:10

Vrátili sa k hriechom dáv­nych ot­cov, odo­preli po­slúchať moje slová, ba chodili za inými boh­mi, aby im slúžili. Dom Iz­raela a dom Júdu porušili zmluvu, ktorú som uzav­rel s ich ot­cami.


Verš v kontexte

9 Hos­podin mi po­vedal: U Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema sa zis­tilo sprisahanie. 10 Vrátili sa k hriechom dáv­nych ot­cov, odo­preli po­slúchať moje slová, ba chodili za inými boh­mi, aby im slúžili. Dom Iz­raela a dom Júdu porušili zmluvu, ktorú som uzav­rel s ich ot­cami. 11 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Zošlem na nich nešťas­tie, pred ktorým nebudú môcť unik­núť, po­tom budú ku mne volať, ale ne­vypočujem ich.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 Ob­rátili sa zpät k ne­právos­tiam svojich driev­nych ot­cov, ktorí odo­preli po­slúchať moje slová. A tak aj oni chodia za inými boh­mi, aby im slúžili. Zrušili, dom Iz­raelov a dom Júdov, moju sm­luvu, ktorú som učinil s ich ot­cami.

Evanjelický

10 Na­vrátili sa k pre­vineniam svojich dáv­nych pred­kov, ktorí sa zdráhali po­slúchať moje slová, a sami chodili za inými boh­mi, aby im slúžili. Dom Iz­raela a dom Júdov zrušil moju zmluvu, ktorú som uzav­rel s ich ot­cami.

Ekumenický

10 Vrátili sa k hriechom dáv­nych ot­cov, odo­preli po­slúchať moje slová, ba chodili za inými boh­mi, aby im slúžili. Dom Iz­raela a dom Júdu porušili zmluvu, ktorú som uzav­rel s ich ot­cami.

Bible21

10 Vrá­ti­li se k hříchům svých dávných předků, kteří odmíta­li po­s­lou­chat má slova a od­cháze­li za cizí­mi bo­hy, aby jim slouži­li. Jak dům Iz­rae­le, tak dům Judy po­rušil mou smlou­vu, kte­rou jsem uzavřel s je­jich ot­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček