EkumenickýJeremiáš11,1

Jeremiáš 11:1

Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi:


Verš v kontexte

1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi: 2 Čuj­te slová tej­to zmluvy, hovor­te ľuďom Jud­ska a obyvateľom Jeruzalema. 3 Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­kliaty je človek, ktorý ne­pos­lúcha slová tej­to zmluvy,

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hos­podina po­vediac:

Evanjelický

1 Slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina:

Ekumenický

1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi:

Bible21

1 Slovo, které Je­re­miáš do­stal od Hos­po­di­na:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček