EkumenickýJeremiáš10,9

Jeremiáš 10:9

tepaným strieb­rom, do­vezeným z Taršíša, a zlatom z Úfazu, dielom rúk remesel­níka a zlievača, odetým do čer­veného a mod­rého pur­puru. Veď to všet­ko je dielo zručných umel­cov.


Verš v kontexte

8 Všet­ci sú hlúpi a po­chabí, dajú sa usmerňovať már­nosťami, čírym drevom, 9 tepaným strieb­rom, do­vezeným z Taršíša, a zlatom z Úfazu, dielom rúk remesel­níka a zlievača, odetým do čer­veného a mod­rého pur­puru. Veď to všet­ko je dielo zručných umel­cov. 10 No Hos­podin je pravý Boh, on je živý Boh a večný Kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, národy ne­vyd­ržia jeho zlosť.

späť na Jeremiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Strieb­ro, ubité na plech, donesené z Taršíša, a zlato z Ufaza, dielo remesel­níka a rúk zlat­níka; hy­acin­tovomod­rý po­stav a čer­vený purpur je ich odev; to všet­ko je dielom umel­cov.

Evanjelický

9 tepané strieb­ro, do­vezené z Taršíša, a zlato z Úfázu, dielo umel­ca z rúk zlievača; fialová a pur­purová lát­ka je ich odev, všet­ko je to dielo znal­cov.

Ekumenický

9 tepaným strieb­rom, do­vezeným z Taršíša, a zlatom z Úfazu, dielom rúk remesel­níka a zlievača, odetým do čer­veného a mod­rého pur­puru. Veď to všet­ko je dielo zručných umel­cov.

Bible21

9 tepané stříbro ze zá­mořía zla­to dove­zené z dálné ciziny. Ten výtvor tru­hláře a kovo­tep­cepak ob­lé­kají purpu­rem a šar­la­tem – všech­no je to dílo zručného uměl­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček