EkumenickýJeremiáš10,20

Jeremiáš 10:20

Môj stan je spus­tošený, všet­ky po­v­razy sú roz­tr­hané. Synovia ma opus­tili, niet ich. Niet toho, kto by mi stan znova po­stavil a roz­vinul moje plach­ty.


Verš v kontexte

19 Beda mi, som do­kaličený, moja rana je boles­tivá. Ja som po­vedal: To je moja choroba, znesiem ju. 20 Môj stan je spus­tošený, všet­ky po­v­razy sú roz­tr­hané. Synovia ma opus­tili, niet ich. Niet toho, kto by mi stan znova po­stavil a roz­vinul moje plach­ty. 21 Pas­tieri boli hlúpi a Hos­podina nehľadali, pre­to ani ne­mali ús­pech a všet­ky ich stáda sú rozoh­nané.

späť na Jeremiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 Môj stán je spus­tošený, a všet­ky moje po­v­razy sú po­tr­hané, moji synovia ma od­išli, a niet ich; niet už ni­koho, kto by zase roz­tiahol môj stán, a kto by po­vešal moje čalúny.

Evanjelický

20 Môj stan je spus­tošený, po­tr­hané sú všet­ky moje laná, moji synovia mi od­išli, a niet ich; môj stan mi ni­kto znova ne­po­staví, ni­kto ne­vys­trie moje plach­ty.

Ekumenický

20 Môj stan je spus­tošený, všet­ky po­v­razy sú roz­tr­hané. Synovia ma opus­tili, niet ich. Niet toho, kto by mi stan znova po­stavil a roz­vinul moje plach­ty.

Bible21

20 Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všech­ny provazy. Děti mě opusti­ly a jsou pryč, už není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by po­stavil mé přístřeší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček