EkumenickýJeremiáš10,2

Jeremiáš 10:2

Tak­to hovorí Hos­podin: Ne­priúčaj­te sa ces­te národov a nebes­kých znamení sa neľakaj­te, lebo ich sa ľakajú národy.


Verš v kontexte

1 Počuj­te slovo, ktoré hovorí Hos­podin, Boh domu Iz­raela: 2 Tak­to hovorí Hos­podin: Ne­priúčaj­te sa ces­te národov a nebes­kých znamení sa neľakaj­te, lebo ich sa ľakajú národy. 3 Veď mod­ly národov sú már­nosťou. Je to iba drevo, sekerou zoťaté v lese, dielo vy­tvorené rukou umel­ca.

späť na Jeremiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin: Ne­učte sa ces­te po­hanov a nedes­te sa znamení nebies, lebo po­hania sa ich desia.

Evanjelický

2 Tak­to vraví Hos­podin: Ne­priúčaj­te sa ces­te po­hanov a znamení nebies sa neľakaj­te, lebo po­hania sa ich ľakajú.

Ekumenický

2 Tak­to hovorí Hos­podin: Ne­priúčaj­te sa ces­te národov a nebes­kých znamení sa neľakaj­te, lebo ich sa ľakajú národy.

Bible21

2 Tak praví Hos­po­din: Po­han­ským způsobům se ne­uč­te a ne­bes­kých zna­mení se ne­děs­te, ačko­li se jich děsí po­hané.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček