EkumenickýJeremiáš1,2

Jeremiáš 1:2

Hos­podin k nemu pre­hovoril v dňoch jud­ského kráľa Joziáša, Amónov­ho syna, v trinástom roku jeho vlády


Verš v kontexte

1 Reči Jeremiáša, syna Chil­kiju, spomedzi kňazov v Anatóte v Benjamínovej krajine. 2 Hos­podin k nemu pre­hovoril v dňoch jud­ského kráľa Joziáša, Amónov­ho syna, v trinástom roku jeho vlády 3 a v dňoch jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, až do kon­ca jedenás­teho roka jud­ského kráľa Cid­kiju, Joziášov­ho syna, až do od­vlečenia Jeruzalema v piatom mesiaci.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 ku ktorému sa stalo slovo Hos­podinovo za dní Joziáša, syna Amonov­ho, jud­ského kráľa, v trinás­tom roku jeho kraľovania,

Evanjelický

2 ktorému za­znelo slovo Hos­podinovo za čias jud­ského kráľa Joziáša, syna Amónov­ho, v trinás­tom roku jeho panovania,

Ekumenický

2 Hos­podin k nemu pre­hovoril v dňoch jud­ského kráľa Joziáša, Amónov­ho syna, v trinástom roku jeho vlády

Bible21

2 Ve třináctém roce vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova, do­stal slovo Hos­po­di­novo

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček