EkumenickýJeremiáš1,13

Jeremiáš 1:13

Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina druhý raz tak­to: Čo vidíš? Po­vedal som: Vidím pre­kypujúci hr­niec a jeho ot­vor je od severu.


Verš v kontexte

12 Hos­podin mi po­vedal: Dob­re si videl, pre­tože bdiem nad svojím slovom, aby som ho spl­nil. 13 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina druhý raz tak­to: Čo vidíš? Po­vedal som: Vidím pre­kypujúci hr­niec a jeho ot­vor je od severu. 14 Hos­podin mi po­vedal: Od severu sa valí po­hroma na všet­kých obyvateľov krajiny.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po druhé po­vediac: Čo vidíš? A po­vedal som: Vidím hr­niec, k­torý vrie, a ktorého pred­ná strana je od severa.

Evanjelický

13 Aj po druhý raz mi za­znelo slovo Hos­podinovo: Čo vidíš? Od­povedal som: Vidím pre­kypujúci hr­niec s ot­vorom od severu.

Ekumenický

13 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina druhý raz tak­to: Čo vidíš? Po­vedal som: Vidím pre­kypujúci hr­niec a jeho ot­vor je od severu.

Bible21

13 Znovu jsem do­stal slovo Hos­po­di­novo: „Co vidíš?“ „Vidím vrou­cí kotel,“ od­po­věděl jsem, „jak se na­klání od severu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček