EkumenickýJeremiáš1,11

Jeremiáš 1:11

Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina tak­to: Čo vidíš, Jeremiáš? Ja som od­povedal: Vidím prút man­dľov­níka.


Verš v kontexte

10 Ustanovil som ťa dnes nad národ­mi a nad kráľov­stvami, aby si vy­tr­hával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil. 11 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina tak­to: Čo vidíš, Jeremiáš? Ja som od­povedal: Vidím prút man­dľov­níka. 12 Hos­podin mi po­vedal: Dob­re si videl, pre­tože bdiem nad svojím slovom, aby som ho spl­nil.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: Čo vidíš Jeremiášu? A ja som po­vedal: Vidím šakédový, mand­lový prút.

Evanjelický

11 Po­tom mi tak­to za­znelo slovo Hos­podinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Od­povedal som: Vidím man­dľov­níkový prút.

Ekumenický

11 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina tak­to: Čo vidíš, Jeremiáš? Ja som od­povedal: Vidím prút man­dľov­níka.

Bible21

11 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: „Co vi­díš, Jeremiáši?“ „Vidím prut mandloně,“ od­po­věděl jsem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček