EkumenickýJeremiáš1,1

Jeremiáš 1:1

Reči Jeremiáša, syna Chil­kiju, spomedzi kňazov v Anatóte v Benjamínovej krajine.


Verš v kontexte

1 Reči Jeremiáša, syna Chil­kiju, spomedzi kňazov v Anatóte v Benjamínovej krajine. 2 Hos­podin k nemu pre­hovoril v dňoch jud­ského kráľa Joziáša, Amónov­ho syna, v trinástom roku jeho vlády 3 a v dňoch jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, až do kon­ca jedenás­teho roka jud­ského kráľa Cid­kiju, Joziášov­ho syna, až do od­vlečenia Jeruzalema v piatom mesiaci.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová Jeremiáša, syna Hil­kiášov­ho, z kňazov, ktorí boli v Anatóte v zemi Ben­jaminovej,

Evanjelický

1 Slová Jeremiáša, syna Chil­kiju, z kňaz­skej rodiny v Anatóte v krajine Ben­jamín,

Ekumenický

1 Reči Jeremiáša, syna Chil­kiju, spomedzi kňazov v Anatóte v Benjamínovej krajine.

Bible21

1 Slova Je­re­miáše, syna Chilkiášova, jedno­ho z kněží v Ana­to­tu v kra­ji Ben­jamín.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček