EkumenickýJán8,40

Ján 8:40

Evanjelium podľa Jána

Teraz však chcete za­biť mňa — človeka, ktorý vám po­vedal prav­du, ktorú počul od Boha. Toto Ab­rahám ne­urobil.


Verš v kontexte

39 Od­povedali mu: Naším ot­com je Ab­rahám! Ježiš im po­vedal: Ak ste Ab­rahámove deti, mali by ste robiť Ab­rahámove skut­ky! 40 Teraz však chcete za­biť mňa — človeka, ktorý vám po­vedal prav­du, ktorú počul od Boha. Toto Ab­rahám ne­urobil. 41 Vy robíte skut­ky svoj­ho ot­ca. Po­vedali mu: My sme sa nenarodili zo smils­tva; máme jediného Ot­ca, Boha.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

40 ale teraz ma hľadáte za­biť, človeka, ktorý som vám hovoril prav­du, ktorú som počul od Boha; toho Ab­rahám ne­urobil.

Evanjelický

40 ale vy ma chcete za­biť - človeka, ktorý som vám po­vedal prav­du, ktorú som počul od Boha; to Ab­rahám ne­urobil.

Ekumenický

40 Teraz však chcete za­biť mňa — človeka, ktorý vám po­vedal prav­du, ktorú počul od Boha. Toto Ab­rahám ne­urobil.

Bible21

40 Vy mě ale chcete za­bít – člověka, který vám po­věděl prav­du, kte­rou slyšel od Bo­ha. To Abraham ne­dělal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček