EkumenickýJán8,3

Ján 8:3

Evanjelium podľa Jána

Tu zákon­níci a farizeji pri­vied­li ženu pri­sti­hnutú pri cudzoložs­tve. Po­stavili ju do pros­tried­ku


Verš v kontexte

2 Včas­ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud pri­chádzal k nemu. Sadol si a vy­učoval ich. 3 Tu zákon­níci a farizeji pri­vied­li ženu pri­sti­hnutú pri cudzoložs­tve. Po­stavili ju do pros­tried­ku 4 a po­vedali mu: Učiteľ, túto ženu pri­stih­li priamo pri cudzoložs­tve.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 A zákon­níci a farize­ovia do­vied­li k nemu ženu, pri­stihutú v cudzoložs­tve, a po­staviac je do pro­stred­ku

Evanjelický

3 Tu zákon­níci a farizeji pri­vied­li ženu, pri­sti­hnutú pri cudzoložs­tve, po­stavili ju do pros­tried­ku

Ekumenický

3 Tu zákon­níci a farizeji pri­vied­li ženu pri­sti­hnutú pri cudzoložs­tve. Po­stavili ju do pros­tried­ku

Bible21

3 Znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové teh­dy přive­dli ženu přistiženou při cizo­ložství. Po­stavi­li ji do­prostřed

EkumenickýJán8,3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček