EkumenickýJán7,8

Ján 7:8

Evanjelium podľa Jána

Vy choďte na sviat­ky! Ja na tieto sviat­ky nej­dem, lebo môj čas sa ešte ne­na­pl­nil.


Verš v kontexte

7 Vás ne­môže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pre­tože o ňom svedčím, že skut­ky, ktoré koná, sú zlé. 8 Vy choďte na sviat­ky! Ja na tieto sviat­ky nej­dem, lebo môj čas sa ešte ne­na­pl­nil. 9 Toto im po­vedal a zo­stal v Galilei.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 Vy len iďte hore na sviatok, ja (ešte) nej­dem hore na ten­to sviatok, lebo môj čas sa ešte ne­na­pl­nil.

Evanjelický

8 Vy choďte na sláv­nos­ti, a ja na tieto sláv­nos­ti nej­dem, pre­tože sa môj čas ešte ne­na­pl­nil.

Ekumenický

8 Vy choďte na sviat­ky! Ja na tieto sviat­ky nej­dem, lebo môj čas sa ešte ne­na­pl­nil.

Bible21

8 Jdě­te na slavnost sa­mi. Já tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil.“

EkumenickýJán7,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček