EkumenickýJán7,51

Ján 7:51

Evanjelium podľa Jána

Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vy­počuje a zis­tí, čo robí?


Verš v kontexte

50 Tu im po­vedal Ni­kodém, jeden z nich, ktorý bol pred­tým za Ježišom: 51 Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vy­počuje a zis­tí, čo robí? 52 Od­povedali mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj Pís­ma a uvidíš, že z Galiley prorok ne­povs­tane.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

51 Či náš zákon súdi človeka prv, ako by bol počul od neho a zvedel, čo robí?

Evanjelický

51 Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vy­počuje a zis­tí, čo robí?

Ekumenický

51 Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vy­počuje a zis­tí, čo robí?

Bible21

51 „Copak náš Zákon něko­ho soudí, aniž by byl nejdříve vy­s­lech­nut a zjisti­lo se, co udělal?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček