EkumenickýJán7,42

Ján 7:42

Evanjelium podľa Jána

Či Pís­mo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho po­tom­stva, z mestečka Bet­lehema, v ktorom býval Dávid?


Verš v kontexte

41 Iní tvr­dili: Je to Mesiáš! Ďalší však na­mietali: Vari Mesiáš príde z Galiley? 42 Či Pís­mo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho po­tom­stva, z mestečka Bet­lehema, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznik­la v zástupe preňho rozt­ržka.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

42 Či nehovorí Pís­mo, že zo semena Dávidov­ho a z Bet­lehema, z mes­tečka, kde bol Dávid, prij­de Kris­tus?

Evanjelický

42 Či nehovorí Pís­mo, že Kris­tus príde z po­tom­stva Dávidov­ho a z Bet­lehema, mes­tečka, v ktorom býval Dávid?

Ekumenický

42 Či Pís­mo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho po­tom­stva, z mestečka Bet­lehema, v ktorom býval Dávid?

Bible21

42 Neříká Písmo, že Mesiáš při­jde ze se­mene Davi­dova, z Bet­lé­ma, měs­tečka, kde byd­lel David?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček