EkumenickýJán7,41

Ján 7:41

Evanjelium podľa Jána

Iní tvr­dili: Je to Mesiáš! Ďalší však na­mietali: Vari Mesiáš príde z Galiley?


Verš v kontexte

40 Nie­ktorí zo zá­stupu, čo počuli tieto slová, po­vedali: Je to na­ozaj prorok. 41 Iní tvr­dili: Je to Mesiáš! Ďalší však na­mietali: Vari Mesiáš príde z Galiley? 42 Či Pís­mo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho po­tom­stva, z mestečka Bet­lehema, v ktorom býval Dávid?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

41 Iní hovorili: Toto je Kris­tus. A zase iní hovorili: Čo, azda z Galilee prij­de Kris­tus?!

Evanjelický

41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kris­tus?

Ekumenický

41 Iní tvr­dili: Je to Mesiáš! Ďalší však na­mietali: Vari Mesiáš príde z Galiley?

Bible21

41 Něk­teří říka­li: „Je to Mesiáš!“ A další: „Při­jde snad Mesiáš z Ga­li­le­je?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček