EkumenickýJán7,4

Ján 7:4

Evanjelium podľa Jána

Veď ni­kto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verej­ne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu.


Verš v kontexte

3 Tu mu jeho bratia po­vedali: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré konáš! 4 Veď ni­kto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verej­ne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. 5 Totiž ani jeho bratia ne­verili v neho.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo veď ni­kto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verej­nos­ti. Ak tedy činíš také veci, zjav sa svetu.

Evanjelický

4 Lebo nik nerobí nič v skrytos­ti, ale chce byť známy vo verej­nos­ti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu.

Ekumenický

4 Veď ni­kto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verej­ne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu.

Bible21

4 Nikdo, kdo chce být známý, pře­ce ne­dělá nic v skry­tu. Když děláš ta­kové věci, ukaž se světu!“

EkumenickýJán7,4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček