EkumenickýJán7,35

Ján 7:35

Evanjelium podľa Jána

Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: Kam chce odísť, že ho nenáj­deme? Chce ísť azda do gréc­kej dias­póry a učiť Grékov?


Verš v kontexte

34 Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete. 35 Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: Kam chce odísť, že ho nenáj­deme? Chce ísť azda do gréc­kej dias­póry a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú po­vedal: Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

35 Vtedy si po­vedali Židia: Kam to ten­to poj­de, že ho my nenaj­deme? Či snáď poj­de do dia­spory Grékov a bude učiť Grékov?

Evanjelický

35 I hovorili Židia medzi sebou: Kam chce odísť, že Ho nenáj­deme? Či chce odísť do gréc­kej dia­spory a vy­učovať Grékov?

Ekumenický

35 Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: Kam chce odísť, že ho nenáj­deme? Chce ísť azda do gréc­kej dias­póry a učiť Grékov?

Bible21

35 „Kam se chys­tá jít, že ho nenajdeme?“ pta­li se Ži­dé mezi se­bou. „Půjde snad do ře­cké di­aspo­ry učit Ře­ky?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček