EkumenickýJán7,34

Ján 7:34

Evanjelium podľa Jána

Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete.


Verš v kontexte

33 No vtedy po­vedal Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a po­tom pôj­dem k tomu, ktorý ma po­slal. 34 Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete. 35 Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: Kam chce odísť, že ho nenáj­deme? Chce ísť azda do gréc­kej dias­póry a učiť Grékov?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

34 Budete ma hľadať, ale nenaj­dete, a ta, kde som ja, vy ne­môžete prij­sť.

Evanjelický

34 Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma, a kde som ja, tam vy ne­môžete prísť.

Ekumenický

34 Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete.

Bible21

34 Bu­dete mě hledat, ale nena­jdete. Tam, kde jsem, se nedostanete.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček