EkumenickýJán7,33

Ján 7:33

Evanjelium podľa Jána

No vtedy po­vedal Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a po­tom pôj­dem k tomu, ktorý ma po­slal.


Verš v kontexte

32 Farizeji počuli, že to zá­stup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizeji po­slali sluhov, aby ho chytili. 33 No vtedy po­vedal Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a po­tom pôj­dem k tomu, ktorý ma po­slal. 34 Budete ma hľadať, a nenáj­dete ma; kde som ja, ta vy prísť ne­môžete.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

33 Vtedy im po­vedal Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a potom pojdem k tomu, ktorý ma po­slal.

Evanjelický

33 Od­povedal teda Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a po­tom pôj­dem k Tomu, ktorý ma po­slal.

Ekumenický

33 No vtedy po­vedal Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a po­tom pôj­dem k tomu, ktorý ma po­slal.

Bible21

33 Ježíš jim ře­kl: „Ještě na kra­tičko jsem s vá­mi; po­tom ode­jdu k To­mu, který mě po­slal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček