EkumenickýJán7,32

Ján 7:32

Evanjelium podľa Jána

Farizeji počuli, že to zá­stup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizeji po­slali sluhov, aby ho chytili.


Verš v kontexte

31 Mnohí zo zá­stupu však uverili v neho a hovorili: Urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako ten­to? 32 Farizeji počuli, že to zá­stup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizeji po­slali sluhov, aby ho chytili. 33 No vtedy po­vedal Ježiš: Ešte krát­ky čas som s vami a po­tom pôj­dem k tomu, ktorý ma po­slal.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale keď počuli farize­ovia zá­stup, že re­ptajúc po­vráva o ňom také veci, po­slali farize­ovia i naj­vyšší kňazi sluhov, aby ho jali.

Evanjelický

32 I počuli farizeji, že si zá­stup tak­to po­vráva o Ňom. Veľkňazi a farizeji po­slali sluhov, aby Ho zlapali.

Ekumenický

32 Farizeji počuli, že to zá­stup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizeji po­slali sluhov, aby ho chytili.

Bible21

32 Jakmi­le fa­ri­ze­ové us­lyše­li, že zástup o něm vede ta­kové řeči, spo­lečně s vrch­ní­mi kněží­mi na něj po­sla­li chrá­movou stráž, aby ho za­tkli.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček