EkumenickýJán7,31

Ján 7:31

Evanjelium podľa Jána

Mnohí zo zá­stupu však uverili v neho a hovorili: Urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako ten­to?


Verš v kontexte

30 Chceli ho teda chytiť, ale nik ne­položil na neho ruku, lebo ešte ne­prišla jeho hodina. 31 Mnohí zo zá­stupu však uverili v neho a hovorili: Urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako ten­to? 32 Farizeji počuli, že to zá­stup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizeji po­slali sluhov, aby ho chytili.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

31 A zo zá­stupu mnohí uverili v neho a hovorili: Či Kris­tus, keď prij­de, učiní viacej divov, ako je tých, ktoré ten­to učinil?

Evanjelický

31 Mnohí však zo zá­stupu uverili v Neho a hovorili: Keď Kris­tus príde, či bude činiť viac znamení, ako činil ten­to?

Ekumenický

31 Mnohí zo zá­stupu však uverili v neho a hovorili: Urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako ten­to?

Bible21

31 Mno­zí ze zástu­pu v něj ale uvěři­li. „Až při­jde Mesiáš,“ říka­li, „udělá snad více zá­zraků než on?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček