EkumenickýJán7,3

Ján 7:3

Evanjelium podľa Jána

Tu mu jeho bratia po­vedali: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré konáš!


Verš v kontexte

2 Blížil sa však židov­ský sviatok, sláv­nosť stán­kov. 3 Tu mu jeho bratia po­vedali: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré konáš! 4 Veď ni­kto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verej­ne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Vtedy mu po­vedali jeho bratia: Prej­di od­tiaľto a idi do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli tvoje skut­ky, ktoré činíš.

Evanjelický

3 Vtedy Mu po­vedali bratia: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj Tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré činíš.

Ekumenický

3 Tu mu jeho bratia po­vedali: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré konáš!

Bible21

3 a tak mu jeho bratři řek­li: „O­de­jdi od­sud a vy­dej se do Jud­s­ka, ať i tvo­ji učedníci vi­dí, jaké skutky děláš.

EkumenickýJán7,3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček