EkumenickýJán7,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 7:24

Evanjelium podľa Jána

Ne­súďte podľa vzhľadu, ale súďte spravod­livo!


Verš v kontexte

23 Ak človek prijíma ob­riez­ku v sobotu, aby sa ne­porušil Mojžišov zákon, prečo sa po­tom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Ne­súďte podľa vzhľadu, ale súďte spravod­livo! 25 Nato sa oz­vali nie­ktorí Jeruzalemčania: Či to nie je ten, ktorého chcú za­biť?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 Ne­súďte podľa zo­vňajška, ale súďte spraved­livý súd!

Evanjelický

24 Ne­súďte podľa zo­vňajška, ale súďte spravod­livo.

Ekumenický

24 Ne­súďte podľa vzhľadu, ale súďte spravod­livo!

Bible21

24 Ne­suď­te pod­le zdání, suď­te sprave­dlivým soudem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček