EkumenickýJán7,22

Ján 7:22

Evanjelium podľa Jána

Pre­tože vám Mojžiš dal ob­riez­ku — hoci ne­pochádza od Mojžiša, ale od ot­cov — ob­rezávate človeka aj v sobotu.


Verš v kontexte

21 Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa čudujete. 22 Pre­tože vám Mojžiš dal ob­riez­ku — hoci ne­pochádza od Mojžiša, ale od ot­cov — ob­rezávate človeka aj v sobotu. 23 Ak človek prijíma ob­riez­ku v sobotu, aby sa ne­porušil Mojžišov zákon, prečo sa po­tom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 Veď to bol Mojžiš, k­torý vám vydal ob­riez­ku, nie že by bola od Mojžiša, ale od ot­cov; a v sobotu p­red­sa obrezujete človeka.

Evanjelický

22 Pre­tože vám Mojžiš dal ob­riez­ku - niežeby bola od Mojžiša, ale je od ot­cov - ob­rezávate človeka aj v sobotu.

Ekumenický

22 Pre­tože vám Mojžiš dal ob­riez­ku — hoci ne­pochádza od Mojžiša, ale od ot­cov — ob­rezávate človeka aj v sobotu.

Bible21

22 Mo­jžíš vám vy­dal obřízku (ačko­li ne­po­chází od Mo­jžíše, ale od ot­ců) a v so­bo­tu obřezává­te člověka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček