EkumenickýJán7,21

Ján 7:21

Evanjelium podľa Jána

Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa čudujete.


Verš v kontexte

20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom. Ktože ťa chce za­biť? 21 Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa čudujete. 22 Pre­tože vám Mojžiš dal ob­riez­ku — hoci ne­pochádza od Mojžiša, ale od ot­cov — ob­rezávate človeka aj v sobotu.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 Ježiš od­povedal a riekol im: Jeden skutok som učinil, a všet­ci sa pre­to divíte.

Evanjelický

21 Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa divili.

Ekumenický

21 Ježiš im od­povedal: Jeden skutok som vy­konal a všet­ci sa čudujete.

Bible21

21 Ježíš jim od­po­věděl: „Udělal jsem je­den sku­tek a všich­ni se diví­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček