EkumenickýJán7,2

Ján 7:2

Evanjelium podľa Jána

Blížil sa však židov­ský sviatok, sláv­nosť stán­kov.


Verš v kontexte

1 Po­tom Ježiš chodil po Galilei. Nech­cel totiž chodiť po Jud­sku, lebo Židia ho chceli za­biť. 2 Blížil sa však židov­ský sviatok, sláv­nosť stán­kov. 3 Tu mu jeho bratia po­vedali: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré konáš!

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 A bol blíz­ko sviatok Židov, sláv­nosť stánov.

Evanjelický

2 Boli však blíz­ko židov­ské sláv­nos­ti, a to sláv­nos­ti stán­kov.

Ekumenický

2 Blížil sa však židov­ský sviatok, sláv­nosť stán­kov.

Bible21

2 Blíži­la se ži­dov­ská Slavnost stánků,

EkumenickýJán7,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček