EkumenickýJán7,18

Ján 7:18

Evanjelium podľa Jána

Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý a niet v ňom ne­právos­ti.


Verš v kontexte

17 Ak nie­kto chce pl­niť jeho vôľu, spoz­ná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý a niet v ňom ne­právos­ti. 19 Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon ne­pl­ní. Prečo ma chcete za­biť?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý, a ne­právos­ti v ňom niet.

Evanjelický

18 Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlast­nú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho po­slal, ten je prav­divý a nieto v ňom ne­právos­ti.

Ekumenický

18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý a niet v ňom ne­právos­ti.

Bible21

18 Kdo mluví sám od se­be, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu To­ho, který ho po­slal, ten je prav­do­mluvný a není na něm nic špatného.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček