EkumenickýJán7,17

Ján 7:17

Evanjelium podľa Jána

Ak nie­kto chce pl­niť jeho vôľu, spoz­ná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba.


Verš v kontexte

16 Ježiš im od­povedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma po­slal. 17 Ak nie­kto chce pl­niť jeho vôľu, spoz­ná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý a niet v ňom ne­právos­ti.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 Ak nie­kto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba.

Evanjelický

17 Keď nie­kto chce pl­niť Jeho vôľu, rozo­zná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím.

Ekumenický

17 Ak nie­kto chce pl­niť jeho vôľu, spoz­ná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba.

Bible21

17 Bude-li někdo chtít ko­nat jeho vů­li, po­zná, je-li to učení z Bo­ha, nebo zda mluvím sám od se­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček