EkumenickýJán7,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 7:16

Evanjelium podľa Jána

Ježiš im od­povedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma po­slal.


Verš v kontexte

15 Židia sa čudovali a hovorili: Ako to, že sa ten­to vy­zná v Písmach, hoci sa ne­učil? 16 Ježiš im od­povedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma po­slal. 17 Ak nie­kto chce pl­niť jeho vôľu, spoz­ná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Na tom im od­povedal Ježiš a riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma po­slal.

Evanjelický

16 Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma po­slal.

Ekumenický

16 Ježiš im od­povedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma po­slal.

Bible21

16 Ježíš jim od­po­věděl: „Mé učení není mé, ale To­ho, který mě po­slal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček