EkumenickýJán7,1

Ján 7:1

Evanjelium podľa Jána

Po­tom Ježiš chodil po Galilei. Nech­cel totiž chodiť po Jud­sku, lebo Židia ho chceli za­biť.


Verš v kontexte

1 Po­tom Ježiš chodil po Galilei. Nech­cel totiž chodiť po Jud­sku, lebo Židia ho chceli za­biť. 2 Blížil sa však židov­ský sviatok, sláv­nosť stán­kov. 3 Tu mu jeho bratia po­vedali: Odíď od­tiaľto a choď do Jud­ska, aby aj tvoji učeníci videli skut­ky, ktoré konáš!

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom chodil Ježiš po Galilei, lebo nech­cel chodiť po Jud­sku, pre­tože ho Židia hľadali za­biť.

Evanjelický

1 Po­tom chodil Ježiš po Galilei: nech­cel totiž chodiť po Jud­sku, lebo Židia sa usilovali za­biť Ho.

Ekumenický

1 Po­tom Ježiš chodil po Galilei. Nech­cel totiž chodiť po Jud­sku, lebo Židia ho chceli za­biť.

Bible21

1 Po­tom Ježíš cho­dil po Ga­li­le­ji. Ne­ch­těl se to­tiž zdržovat v Jud­s­ku, pro­tože ho ži­dovští před­sta­vení chtě­li za­bít.

EkumenickýJán7,1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček