EkumenickýJán6,66

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 6:66

Evanjelium podľa Jána

Pre­to mnohí z jeho učeníkov ho opus­tili a viac s ním nechodili.


Verš v kontexte

65 A do­dal: Pre­to som vám po­vedal, že ni­kto ne­môže prísť ku mne, ak mu to nezaručí Otec. 66 Pre­to mnohí z jeho učeníkov ho opus­tili a viac s ním nechodili. 67 Tu po­vedal Ježiš Dvanás­tim: Aj vy chcete odísť?

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

66 Od tej chvíle od­išli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

Evanjelický

66 Od­vtedy mnohí z Jeho učeníkov od­išli a nechodili viac s Ním.

Ekumenický

66 Pre­to mnohí z jeho učeníkov ho opus­tili a viac s ním nechodili.

Bible21

66 Mno­zí z jeho učedníků kvů­li tomu ode­š­li a už s ním ne­ch­tě­li nic mít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček