EkumenickýJán6,64

Ján 6:64

Evanjelium podľa Jána

No medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž vedel od začiat­ku, ktorí ne­veria a kto ho zradí.


Verš v kontexte

63 Duch oživuje, telo nič ne­osoží! Slová, ktoré som vám po­vedal, sú Duch a život. 64 No medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž vedel od začiat­ku, ktorí ne­veria a kto ho zradí. 65 A do­dal: Pre­to som vám po­vedal, že ni­kto ne­môže prísť ku mne, ak mu to nezaručí Otec.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

64 Ale sú nie­ktorí z vás, ktorí ne­veria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiat­ku, ktorí sú to tí, ktorí ne­veria, a kto je ten, ktorý ho zradí.

Evanjelický

64 Ale medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž od počiat­ku vedel, ktorí sú ne­veriaci a kto Ho zradí.

Ekumenický

64 No medzi vami sú nie­ktorí, čo ne­veria. Ježiš totiž vedel od začiat­ku, ktorí ne­veria a kto ho zradí.

Bible21

64 Něk­teří z vás ale nevěří.“ (Ježíš to­tiž od počátku věděl, kteří ne­věři­li a kdo ho zradí.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček