EkumenickýJán5,21

Ján 5:21

Evanjelium podľa Jána

Lebo Otec ni­koho ani ne­súdi, lež celý súd odo­vzdal Synovi,


Verš v kontexte

20 Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕt­vych, tak aj Syn oživuje, koho chce. 21 Lebo Otec ni­koho ani ne­súdi, lež celý súd odo­vzdal Synovi, 22 aby si všet­ci ctili Syna, ako si ctia Ot­ca. Kto si nec­tí Syna, nec­tí si ani Ot­ca, ktorý ho po­slal.

späť na Ján, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo jako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje.

Evanjelický

21 Lebo ako Otec kriesi mŕt­vych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.

Ekumenický

21 Lebo Otec ni­koho ani ne­súdi, lež celý súd odo­vzdal Synovi,

Bible21

21 Ne­boť jako Otec křísí mrt­vé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček