EkumenickýJán3,3

Ján 3:3

Evanjelium podľa Jána

Ježiš mu od­povedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť Božie kráľov­stvo.


Verš v kontexte

2 On prišiel v noci k Ježišovi a po­vedal mu: Rab­bi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo ni­kto ne­môže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. 3 Ježiš mu od­povedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť Božie kráľov­stvo. 4 Ni­kodém mu po­vedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz voj­sť do lona svojej mat­ky a narodiť sa?

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže vidieť kráľov­stvo Božie.

Evanjelický

3 Ježiš mu od­povedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť kráľov­stvo Božie.

Ekumenický

3 Ježiš mu od­povedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže uzrieť Božie kráľov­stvo.

Bible21

3 Ježíš mu od­po­věděl: „A­men, amen, říkám ti: Pokud se někdo nena­rodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“

EkumenickýJán3,3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček