EkumenickýJán21,3

Ján 21:3

Evanjelium podľa Jána

Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. Po­vedali mu: Aj my ideme s tebou. Vy­brali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili.


Verš v kontexte

2 Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Na­tanael z Kány Galilej­skej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. Po­vedali mu: Aj my ideme s tebou. Vy­brali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. 4 Keď sa už rozo­dnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci ne­vedeli, že je to Ježiš.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 A Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. A oni mu po­vedali: Poj­deme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho.

Evanjelický

3 Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vy­brali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili.

Ekumenický

3 Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. Po­vedali mu: Aj my ideme s tebou. Vy­brali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili.

Bible21

3 „Jdu na ryby,“ ře­kl jim Ši­mon Petr. „Půjdeme s tebou,“ od­po­vědě­li. A tak šli a na­stou­pi­li na loď. Té noci ale nic ne­chy­ti­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček