EkumenickýJán21,2

Ján 21:2

Evanjelium podľa Jána

Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Na­tanael z Kány Galilej­skej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov.


Verš v kontexte

1 Po­tom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiad­skom mori. Zjavil sa tak­to: 2 Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Na­tanael z Kány Galilej­skej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im po­vedal: Idem loviť ryby. Po­vedali mu: Aj my ideme s tebou. Vy­brali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 Boli spolu Šimon Peter a Tomáš, zvaný Didymus, a Na­tanael z Galilej­skej Kány aj tí d­vaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja.

Evanjelický

2 Boli tam po­spolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Na­tanael z Kány Galilej­skej, synovia Zebede­ovi a dvaja iní z Jeho učeníkov.

Ekumenický

2 Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Na­tanael z Kány Galilej­skej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov.

Bible21

2 Ši­mon Petr, To­máš zvaný Dvo­jče, Na­tanael z Ká­ny Ga­li­lej­ské, synové Zeb­e­de­ovi a další dva jeho učedníci byli spo­lu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček