EkumenickýJán21,19

Ján 21:19

Evanjelium podľa Jána

To po­vedal, aby naz­načil, akou sm­rťou os­lávi Boha. Keď to po­vedal, vy­zval ho: Na­sleduj ma!


Verš v kontexte

18 Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zo­star­neš, vy­strieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nech­ceš. 19 To po­vedal, aby naz­načil, akou sm­rťou os­lávi Boha. Keď to po­vedal, vy­zval ho: Na­sleduj ma! 20 Peter sa ob­zrel a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri na­klonil k jeho hrudi a opýtal sa: Pane, kto je to, čo ťa zrádza?

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

19 A to po­vedal dávajúc znamenie, akou sm­rťou os­lávi Boha. A keď to po­vedal, riekol mu: Poď za mnou!

Evanjelický

19 To po­vedal, aby naz­načil, akou sm­rťou os­lávi Boha. Keď to po­vedal, riekol mu: Na­sleduj ma!

Ekumenický

19 To po­vedal, aby naz­načil, akou sm­rťou os­lávi Boha. Keď to po­vedal, vy­zval ho: Na­sleduj ma!

Bible21

19 (To ře­kl, aby mu na­značil, ja­kou smr­tí oslaví Bo­ha. ) Po těch slovech mu ře­kl: „Násle­duj mě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček